Personlig coaching

Mik Aidt påtager sig maximalt én coaching-session om ugen, og
har p.t. en venteliste, som du kan blive skrevet op på.

Det kræver indledningsvist, at du sender
en email, hvor du oplyser følgende:

• Dit navn
• Dit telefonnummer
• Område(r) du ønsker coaching på
• Dine ambitioner, mål og drømme
      med hensyn til dette område
• Hvad du forventer, det tidsmæssige
      omfang vil blive
• Dine forventninger med hensyn til
      hvad der skal komme ud af denne
      coaching-session.

Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt.


  Send en email

 
 

Opdateret: 13. juni 2005
Mild Productions